"kropla" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kropla" po polsku

kropla

rzeczownik
 1. drop , *****
  • kropla [COUNTABLE]
   She wiped drops of sweat from her face. (Ona otarła kropelki potu z twarzy.)
   There is a drop of blood on the carpet. (Na dywanie jest kropla krwi.)
   She saw a raindrop on her window pane. (Ona zobaczyła kroplę deszczu na szybie swego okna.)
  • odrobina, kropla (np. alkoholu) informal [SINGULAR]
   "Would you like some wine?" "Just a drop." ("Chcesz napić się trochę wina?" "Tylko odrobinę.")
   A drop of vodka won't kill me. (Kropla wódki mnie nie zabije.)
 2. dash **
  • kropla (np. octu w sałatce)
   Add a dash of vinegar. (Dodaj kroplę octu.)
   His comment was the last dash of bitterness that I could stand. (Jego komentarz był ostatnią kroplą goryczy, którą mogłem znieść.)
 3. bead **
 4. blob
 5. drip **
  • kropla (np. potu, farby)
 6. pearl **
  • kropla (np. rosy) literary [COUNTABLE]
   There are pearls of dew on the grass. (Na trawie są krople rosy.)
 7. glob
 8. gout   old use

powered by  eTutor logo