BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"dot" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dot" po angielsku

dot **
.

rzeczownik
 1. kropka (okrągła plamka) [policzalny]
  The plane was just a dot in the sky. (Samolot był tylko kropką na niebie.)
  There are dots on the mirror, you should clean them. (Na lustrze są kropki, powinieneś je wyczyścić.)
 2. punkt [policzalny]
  Connect the dots with a line. (Połącz punkty za pomocą linii.)
 3. kropka (w alfabecie Morsa) [policzalny]
  A dot and a hyphen stand for "A" in Morse Code. (Kropka i kreska oznaczają "A" w kodzie Morse'a.)
 4. kropka (w adresie internetowym) [policzalny]
  Use your first name dot your surname as a login. (Użyj swojego imienia kropka nazwisko jako loginu.)
  Visit us at www dot etutor dot pl. (Odwiedź nas na www kropka etutor kropka pl.)
  Is there a dot between onet and pl? (Czy jest kropka pomiędzy onet i pl?)
  My website address is www dot etutor dot pl. (Adres mojej strony internetowej to www (kropka) etutor (kropka) pl.)
 5. muszelka, guziczek (łechtaczka) slang
 6. dupa, zad Australian English slang
  That girl has a nice dot! (Ta dziewczyna ma niezłą dupę!)
  He kicked me in the dot. (On kopnął mnie w zad.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. postawić kropkę (np. nad i)
  You forgot to dot the j. (Zapomniałeś postawić kropki nad j.)
 2. rozrzucić, rozsypać
  He dotted pins next to my bed. (On rozsypał szpilki obok mojego łóżka.)
  Dot these seeds in the garden. (Rozrzuć te nasiona w ogrodzie.)
 3. grzmotnąć, gruchnąć, walnąć potocznie
  Shut up or I'll dot you! (Zamknij się albo cię walnę!)
  He dotted me, took my wallet and ran. (Grzmotnął mnie, zabrał mój portfel i uciekł.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

nazwa własna
 1. Dorota (imię żeńskie)
  You know, darling, whatever happens, we must try to keep Dorothy out of it. (Wiesz, skarbie, co by się nie działo, musimy trzymać Dorotę z dala od tego.)
  Dorothy was in another room with the other women. (Dorota była w innym pokoju z pozostałymi żonami.)
rzeczownik
 1. Departament Transportu Stanów Zjednoczonych

podobne do "dot" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dot" po polsku

przymiotnik
unijny (dot. Unii Europejskiej) = European Union
przetargowy (dot. przetargu) = tender +1 znaczenie
sieciowy (dot. sieci energetycznej) = power grid +1 znaczenie
pogrzebowy (dot. miejsca pochówku) = funerary
pieczony (dot. głównie mięsa) = roast
konserwacyjny (dot. ochrony zabytków) = conservation
montażowy (dot. np. filmu) = cutting +1 znaczenie
klasowy (dot. grupy społecznej) = class
majątkowy (dot. własności) = property
ciężarowy (dot. podnoszenia ciężarów) = weightlifting
programowy (dot. oprogramowania) = software +2 znaczenia
opozycyjny (dot. opozycji) = opposition
procesowy (dot. procesu) = process +2 znaczenia
podstawowy (dot. pomiarów) = fiducial
remontowy (dot. remontu np. mieszkania) = redecoration +1 znaczenie
misyjny (dot. misji) = mission
lipski (dot. Lipska) = Leipzig
rzemieślniczy (dot. rękodzieła) = handicraft , także: handcraft
południowy (dot. południa jako pory dnia) = meridian
foliowy (dot. folio) = folio
startowy (dot. startu samolotu) = take-off , także: takeoff
bożonarodzeniowy (dot. Bożego Narodzenia) = Christmas
wyjazdowy (dot. np. wyjazdu z budynku) = exit
przysłówek
wewnętrznie (dot. polityki wewnętrznej) = domestically
czasownik
penetrować (dot. aktu seksualnego) = penetrate
spadkowy (dot. spadku) = inheritance
inne
w przypadku czegoś (dot. konkretnej sytuacji) = in the case of something
rzeczownik

powered by  eTutor logo