Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"opposition" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "opposition" po angielsku

opposition ***

rzeczownik
 1. sprzeciw [niepoliczalny]
  The new law caused opposition in the society. (Nowa ustawa wywołała sprzeciw w społeczeństwie.)
  My mother said with opposition that I couldn't go abroad to work. (Moja mama stwierdziła ze sprzeciwem, że nie mogę jechać za granicę do pracy.)
 2. opozycja polityczna (używane z "the")
  The leading party and the opposition voted for the bill. (Główna partia i opozycja zagłosowały za ustawą.)
  The opposition should be united in the Parliament. (Opozycja powinna być zjednoczona w parlamencie.)
 3. przeciwnik, konkurencja  BrE [policzalny lub niepoliczalny]
  When taking part in running competition, you have to have respect to your opposition. (Kiedy bierzesz udział w biegu, powinnaś szanować swoją konkurencję.)
  Our opposition's campaign is not better than ours. (Kampania naszej konkurencji nie jest lepsza od naszej.)
 4. opozycja, sprzeczność oficjalnie [policzalny lub niepoliczalny]
  This statement has opposition in itself. (To stwierdzenie ma w sobie sprzeczność.)
przymiotnik
 1. opozycyjny (dot. opozycji)
  Opposition workers' movement protested on the streets for a higher minimal wage. (Opozycyjny ruch robotników protestowało na ulicach o wyższą płacę mimalną.)
  He became the leader of the opposition party. (On został liderem partii opozycyjnej.)
rzeczownik
 1. opozycja (np. w parlamencie)
  For 20 years now, we, the opposition, have not been able to do anything about it. (Od dwudziestu już lat, my, jako opozycja, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić.)
  The opposition decided not to participate in this work and we respect their decision. (Opozycja postanowiła nie uczestniczyć w tej pracy i szanujemy jej decyzję.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "opposition"

przymiotnik
przysłówek
in opposition = w opozycji (np. do rządzącej partii)
rzeczownik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo