PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sprzeczność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprzeczność" po polsku

sprzeczność

rzeczownik
 1. contradiction *
  • sprzeczność, zaprzeczenie, niezgodność [policzalny lub niepoliczalny]
   There is no contradiction between faith and science - true science. (Nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą a nauką - prawdziwą nauką.)
   These two statements are in direct contradiction to each other. (Te dwa stwierdzenia stoją w bezpośredniej sprzeczności względem siebie.)
   There is a contradiction between witness's first and second statements. (Między pierwszą a drugą wersją zeznań świadka jest niezgodność.)
 2. conflict ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  There is a conflict in this equation. (W tym równaniu występuje sprzeczność.)
  There is a huge conflict in what you're saying. (W tym co mówisz istnieje ogromna sprzeczność.)
 3. variance **
 4. clash **
 5. inconsistency , także: inconsistence dawne użycie
  • sprzeczność, niezgodność (np. w zeznaniach)
   It has to be admitted that there are many cases of inconsistency which detract from Europe's credibility. (Należy przyznać, że jest wiele przypadków sprzeczności, które podważają wiarygodność Europy.)
   link synonim: contradiction
 6. opposition ***
 7. ambivalence  
 8. incongruity
  • niezgoda, brak związku, brak zgody, sprzeczność
   There is incongruity between what she promises and what she does. (Między tym, co ona obiecuje i co robi jest sprzeczność.)
 9. contrariety
 10. contradictory *  
  link synonim: contradiction
 11. disconnect *
 12. denegation  

powered by  eTutor logo