Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"przeciwnik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeciwnik" po polsku

przeciwnik

obrazek do "enemy" po polsku
rzeczownik
 1. opponent ***
  • przeciwnik, oponent (np. w sporcie, dyskusji) [policzalny]
   My opponent discovered that fairly early on in the discussion. (Mój przeciwnik odkrył to dość wcześnie podczas dyskusji.)
   Catching his opponent in a lie, he made the most of it. (On zyskał dużo, przyłapując swojego przeciwnika na kłamstwie.)
   The chair in front of him was empty, waiting for an opponent. (Krzesło naprzeciwko niego było puste, czekało na przeciwnika.)
   link synonim: competitor
 2. enemy ***
  • oponent, przeciwnik [policzalny]
   His political enemy destroyed his career. (Jego polityczny przeciwnik zniszczył jego karierę.)
   He is my serious enemy in this fight. (On jest moim poważnym przeciwnikiem w tej walce.)
 3. adversary , *
  • oponent, przeciwnik, adwersarz
   He is my most powerful adversary. (On jest najpotężniejszym z moich przeciwników.)
   Her attitude to life has given her many adversaries. (Jej nastawienie do życia przysporzyło jej wielu przeciwników.)
 4. opposition ***
  • przeciwnik, konkurencja British English [policzalny lub niepoliczalny]
   When taking part in running competition, you have to have respect to your opposition. (Kiedy bierzesz udział w biegu, powinnaś szanować swoją konkurencję.)
   Our opposition's campaign is not better than ours. (Kampania naszej konkurencji nie jest lepsza od naszej.)
 5. foe , *
 6. antagonist
 7. enemy combatant  
 8. objector  
 9. contrarian
 10. anti
 11. opposing party , adverse party
 12. oppugner
 13. copemate przestarzale , także: copesmate

Powiązane zwroty — "przeciwnik"

przyimek
przeciw = against +2 znaczenia
przymiotnik
prefiks
przeciwny = dis- +1 znaczenie
przeciw- = anti- +1 znaczenie
inne
rzeczownik
przysłówek
przeciwnie = adversely +4 znaczenia
idiom
phrasal verb
czasownik

"przeciwnik" — Słownik kolokacji angielskich

enemy combatant kolokacja
 1. enemy rzeczownik + combatant rzeczownik = przeciwnik
  Bardzo silna kolokacja

  She was told the little old lady could be considered an enemy combatant.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo