"political opposition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczny sprzeciw
  1. political przymiotnik + opposition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But soon the policy was let down because of political opposition.

powered by  eTutor logo