"meet with opposition" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "meet with opposition" po angielsku

face with opposition
meet with opposition

czasownik
  1. spotkać się ze sprzeciwem

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"meet with opposition" — Słownik kolokacji angielskich

meet with opposition kolokacja
  1. meet czasownik + opposition rzeczownik = spotkać się ze sprzeciwem
    Zwykła kolokacja

    The opening of the college was met with opposition from the local medical community.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo