BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"grzmotnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "grzmotnąć" po polsku

grzmotnąć

czasownik
 1. bash *
 2. dot ** , .
  • grzmotnąć, gruchnąć, walnąć potocznie
   Shut up or I'll dot you! (Zamknij się albo cię walnę!)
   He dotted me, took my wallet and ran. (Grzmotnął mnie, zabrał mój portfel i uciekł.)
 3. whack
 4. slog
 5. clunk
 6. dong
 7. slosh
 8. plank *
 9. whop , także: whap
 10. whang
 11. whomp
 12. stoush
czasownik
 1. thump *
 2. cudgel

Powiązane zwroty — "grzmotnąć"

rzeczownik
grzmot = thunder +2 znaczenia
grzmotnięcie = bash +8 znaczeń

powered by  eTutor logo