"property" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "property" po angielsku

property , ****

rzeczownik
Liczba mnoga: properties
 1. własność, mienie [niepoliczalny]
  This building is a property of the state. (Ten budynek jest własnością państwa.)
  Don't borrow their property without asking. (Nie pożyczaj ich własności bez pytania.)
  You may be sued if you damage this property. (Możesz zostać oskarżony, jeżeli zniszczysz to mienie.)
  zobacz także: possession
 2. posiadłość, nieruchomość [policzalny lub niepoliczalny]
  Are you aware of the fact that you are on private property? (Czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że jesteś na terenie prywatnej posiadłości?)
  This property has been in my family for ages. (Ta posiadłość jest w mojej rodzinie od wieków.)
  Sir, you have to leave, this is a private property. (Proszę pana, musi pan odejść, to prywatna posiadłość.)
  I own five properties in the country. (Posiadam na wsi pięć nieruchomości.)
 3. właściwość, własność, cecha [policzalny zwykle liczba mnoga]
  Some herbs have healing properties while others don't. (Niektóre zioła mają właściwości lecznicze, a inne nie.)
  Water properties are well known. (Właściwości wody są dobrze znane.)
przymiotnik
 1. majątkowy (dot. własności)
  We are paying high property tax. (Płacimy wysoki podatek majątkowy.)

Powiązane zwroty — "property"

rzeczownik
czasownik

powered by  eTutor logo