"podpórka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podpórka" po polsku

podpórka

Knife rest - Wikipedia Antique Knife Rests - The Antiques DivaThe Antiques Diva
rzeczownik
 1. stand *****
  • podstawka, podpórka [COUNTABLE]
   The stand tilted and all the books fell off the table. (Podstawka się przechyliła i wszystkie książki spadły ze stołu.)
   I need to buy a new stand for my computer. (Potrzebuję kupić nową podstawkę do komputera.)
 2. support *****
  • podpora, podpórka [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   This beam should work as support. (Ta belka powinna działać jako podpora.)
   That stick is a support for this flower. (Ten kijek jest podpórką dla tego kwiatka.)
 3. prop **
  • podpora, podpórka
   He used a wooden board as a prop. (On użył drewnianej deski jako podpórki.)
 4. knife rest , także: kniferest
 5. sustentaculum  
 6. stay rod

powered by  eTutor logo