"szkoda majątkowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szkoda majątkowa" po polsku

"szkoda majątkowa" — Słownik kolokacji angielskich

property damage kolokacja
  1. property rzeczownik + damage rzeczownik = szkoda majątkowa
    Bardzo silna kolokacja

    Various reports put the property damage at around $300 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo