"własność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "własność" po polsku

własność

rzeczownik
 1. property , ****
  • własność, mienie [niepoliczalny]
   This building is a property of the state. (Ten budynek jest własnością państwa.)
   Don't borrow their property without asking. (Nie pożyczaj ich własności bez pytania.)
   You may be sued if you damage this property. (Możesz zostać oskarżony, jeżeli zniszczysz to mienie.)
   zobacz także: possession
  • właściwość, własność, cecha [policzalny zwykle liczba mnoga]
   Some herbs have healing properties while others don't. (Niektóre zioła mają właściwości lecznicze, a inne nie.)
   Water properties are well known. (Właściwości wody są dobrze znane.)
 2. ownership , **
  • własność (jako fakt bycia właścicielem czegoś) [niepoliczalny]
   How can you control the ownership of the building? (W jaki sposób kontrolujesz własność budynku?)
 3. possession **
 4. asset ***
 5. freehold ,  
 6. freehold property  
 7. demesne

Powiązane zwroty — "własność"

rzeczownik
inne
czasownik
przymiotnik
ziemski (np. właściciel, własność) = landed
własnościowy = proprietary , także: proprietory , pty (skrót) +1 znaczenie
niematerialny (np. zasób, własność) = intangible
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo