"nieruchomość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieruchomość" po polsku

nieruchomość

obrazek do "real property" po polsku
rzeczownik
 1. property , ****
  • posiadłość, nieruchomość [policzalny lub niepoliczalny]
   Are you aware of the fact that you are on private property? (Czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że jesteś na terenie prywatnej posiadłości?)
   This property has been in my family for ages. (Ta posiadłość jest w mojej rodzinie od wieków.)
   Sir, you have to leave, this is a private property. (Proszę pana, musi pan odejść, to prywatna posiadłość.)
   I own five properties in the country. (Posiadam na wsi pięć nieruchomości.)
 2. premises *
  • parcela z zabudowaniami, teren, nieruchomość
   I intend to sell these premises to the highest bidder. (Mam zamiar sprzedać tę nieruchomość temu, kto zapłaci najwięcej.)
 3. immobility
 4. real property , real estate American English ** , realty American English
 5. immovability
 6. immovable property  

Powiązane zwroty — "nieruchomość"

rzeczownik
czasownik
zajmować (np. nieruchomość, dobra) = attach
ruszać = stir +4 znaczenia
ruszać się = move +2 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik
nieruchomy = still +15 znaczeń
idiom
przysłówek
nieruchomo = fixedly +2 znaczenia
inne

"nieruchomość" — Słownik kolokacji angielskich

real estate kolokacja
 1. real przymiotnik + estate rzeczownik = nieruchomość, mienie nieruchome
  Bardzo silna kolokacja

  The price is always much less than business class, and you get more real estate.

  Podobne kolokacje:
real property kolokacja
 1. real przymiotnik + property rzeczownik = nieruchomość, mienie nieruchome
  Bardzo silna kolokacja

  At common law a woman could own both real and personal property.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo