TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"właściwość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "właściwość" po polsku

właściwość

rzeczownik
 1. feature ****
  • cecha charakterystyczna, funkcja, właściwość, możliwość [policzalny]
   This program has lots of useful features. (Ten program ma dużo przydatnych funkcji.)
   This product's main feature is its durability. (Główną cechą charakterystyczną tego produktu jest jego wytrzymałość.)
   This material has got very unique features. (Ten materiał ma bardzo unikalne właściwości.)
 2. quality **** , qlty (skrót)
  • cecha, cecha charakterystyczna, przymiot, właściwość [policzalny zwykle liczba mnoga]
   Punctuality is his best quality. (Punktualność to jego najlepsza cecha.)
   Could you name some of your best qualities? (Czy mógłbyś wymienić kilka swoich najlepszych cech?)
   What are the qualities of a good host? (Jakie są cechy charakterystyczne dobrego gospodarza?)
   Name three qualities of helium. (Wymień trzy właściwości helu.)
 3. property , ****
 4. competence ** , także: competency przestarzale *
  • kompetencja, właściwość
   It is their competence to examine and evaluate people. (Ich kompetencją jest badanie i ocena ludzi.)
 5. predicate , pred. (skrót)
 6. cognizance AmE , cognisance BrE

Powiązane zwroty — "właściwość"

czasownik
mieć (np. jakąś cechę, właściwość) = have
przysłówek
właściwie = in fact +9 znaczeń
inne
przymiotnik
rzeczownik
inne