TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"cecha charakterystyczna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cecha charakterystyczna" po polsku

cecha charakterystyczna

rzeczownik
 1. feature ****
  • cecha charakterystyczna, funkcja, właściwość, możliwość [policzalny]
   This program has lots of useful features. (Ten program ma dużo przydatnych funkcji.)
   This product's main feature is its durability. (Główną cechą charakterystyczną tego produktu jest jego wytrzymałość.)
   This material has got very unique features. (Ten materiał ma bardzo unikalne właściwości.)
 2. quality **** , qlty (skrót)
  • cecha, cecha charakterystyczna, przymiot, właściwość [policzalny zwykle liczba mnoga]
   Punctuality is his best quality. (Punktualność to jego najlepsza cecha.)
   Could you name some of your best qualities? (Czy mógłbyś wymienić kilka swoich najlepszych cech?)
   What are the qualities of a good host? (Jakie są cechy charakterystyczne dobrego gospodarza?)
   Name three qualities of helium. (Wymień trzy właściwości helu.)
 3. characteristic ***   [policzalny zwykle liczba mnoga]
  I've noticed that characteristic again and again in his family. (Zauważyłem wielokrotnie tę cechę charakterystyczną w jego rodzinie.)
  Big noses are a characteristic of my family. (Duże nosy to cecha charakterystyczna mojej rodziny.)
 4. trademark *
  • cecha charakterystyczna (np. jakiejś osoby)
 5. hallmark *  
  Punctuality isn't his hallmark. (Punktualność nie jest jego cechą charakterystyczną.)
 6. earmark *

Powiązane zwroty — "cecha charakterystyczna"

rzeczownik

"cecha charakterystyczna" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha charakterystyczna
 1. characteristic przymiotnik + feature rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  This approach looks for characteristic features of a particular letter or number.