Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"special feature" — Słownik kolokacji angielskich

special feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha szczególna
  1. special przymiotnik + feature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The program's special features are expected to cost about $150,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo