BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"cecha" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cecha" po polsku

cecha

rzeczownik
 1. quality **** , qlty (skrót)
  • cecha, cecha charakterystyczna, przymiot, właściwość [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   Punctuality is his best quality. (Punktualność to jego najlepsza cecha.)
   Could you name some of your best qualities? (Czy mógłbyś wymienić kilka swoich najlepszych cech?)
   What are the qualities of a good host? (Jakie są cechy charakterystyczne dobrego gospodarza?)
   Name three qualities of helium. (Wymień trzy właściwości helu.)
 2. feature ****
  • cecha (np. o krajobrazie) [COUNTABLE]
   One of the best features of this country is its lakes. (Jedną z najlepszych cech tego kraju są jeziora.)
   Lack of trees is a typical feature of this desert. (Brak drzew to typowa cecha tej pustyni.)
 3. property ****
 4. attribute *
 5. trait **
 6. point ***** , pt (skrót) *   [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  He has many valuable points. (On ma wiele wartościowych cech.)
  Name your best points. (Wymień swoje najlepsze cechy.)
 7. hallmark *
  • znamię, cecha
   A free press is one of the hallmarks of democracy. (Wolna prasa to jedna z cech demokracji.)
  • cecha, stempel probierczy
   I can't say how old is this silver plate as it doesn't have a hallmark. (Nie mogę powiedzieć jak stary jest ten srebrny talerz ponieważ nie ma stempla.)
 8. stamp **   formal [COUNTABLE]
  Punctuality is his best stamp. (Punktualność to jego najlepsza cecha.)
  I know I have some flaws but I have some good stamps too. (Wiem, że mam trochę wad, ale mam też trochę dobrych cech.)
 9. lineament  

Powiązane zwroty — "cecha"

rzeczownik
inicjatywa (jako cecha charakteru) = initiative
odpowiedzialność (cecha charakteru) = responsibility
atut (pozytywna cecha) = advantage
zdecydowanie (cecha charakteru) = decision
sedno (centralna cecha) = essence
cnota (konkretna dobra cecha charakteru) = virtue
dar (szczególna cecha posiadana przez kogoś) = faculty
duch (typowa cecha jakiegoś miejsca) = spirit
dostępność (cecha rynku, na który można wejść za pomocą reklamy i dystrubucji) = accessibility
codzienność (cecha bycia codziennym) = dailiness
otwartość (cecha ludzka) = approachability
czasownik
cechować = feature +2 znaczenia
przymiotnik
dominujący (np. gen, cecha biologiczna) = dominant
koński (np. cecha, twarz) = equine
phrasal verb
odznaczyć (np. czyjaś cecha, umiejętność) = mark out
idiom
Zobacz także: cechować się czymś

powered by  eTutor logo