"dar" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dar" po polsku

dar

rzeczownik
 1. gift ***
  • talent, dar (wrodzona umiejętność) [COUNTABLE]
   She has a gift for dancing. (Ona ma talent do tańca.)
   John discovered his gift at the age of 12. (John odkrył swój talent w wieku 12 lat.)
   What is her gift? (Jaki ona ma talent?)
   He has a gift for convincing people. (On ma dar do przekonywania ludzi.)
   link synonim: talent
  • dar [COUNTABLE]
   Every person has a gift from God. (Każda osoba ma dar od Boga.)
   Life is a gift. (Życie jest darem.)
 2. faculty ***
  • talent, dar (szczególna cecha posiadana przez kogoś) formal [COUNTABLE]
   She has a faculty of painting. (Ona ma dar malarstwa.)
   You have a faculty of singing. Don't waste it. (Masz dar śpiewu. Nie zmarnuj go.)
 3. bounty
  • dar, podarunek
   It is a bounty from the queen. (To jest dar od królowej.)

"dar" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dar" po angielsku

rzeczownik
 1. Córki Rewolucji Amerykańskiej (stowarzyszenie potomkiń uczestników wojny o niepodległość USA) [UNCOUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. choroba Dariera, choroba Dariera-White'a

powered by  eTutor logo