"gift" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gift" po angielsku

gift ***

obrazek do "gift" po polsku obrazek do "gift" po polsku
rzeczownik
 1. podarunek, prezent [policzalny]
  I love the gift you gave me! (Uwielbiam prezent, który mi dałeś!)
  Do you think this gift is suitable for a girl? (Czy myślisz, że ten prezent jest odpowiedni dla dziewczynki?)
  This scarf will make a wonderful gift. (Ten szalik będzie wspaniałym prezentem.)
  link synonim: present
 2. talent, dar (wrodzona umiejętność) [policzalny]
  She has a gift for dancing. (Ona ma talent do tańca.)
  John discovered his gift at the age of 12. (John odkrył swój talent w wieku 12 lat.)
  What is her gift? (Jaki ona ma talent?)
  He has a gift for convincing people. (On ma dar do przekonywania ludzi.)
  link synonim: talent
 3. dar [policzalny]
  Every person has a gift from God. (Każda osoba ma dar od Boga.)
  Life is a gift. (Życie jest darem.)
 4. darowizna [policzalny]
  My mom's gift saved my life. (Darowizna mojej mamy uratowała mi życie.)
  A gift is not taxed. (Darowizna nie jest opodatkowana.)
  link synonim: endowment
 5. prezent (coś łatwiejszego, tańszego niż można się było spodziewać)  BrE potocznie [policzalny]
  Taking care of her was a gift. (Opiekowanie się nią było łatwiejsze, niż można było się spodziewać.)
  This car is so cheap that we can consider it a gift. (Ten samochód jest tak tani, że możemy uznać go za prezent.)
  Winning this competition was a gift. (Wygranie tych zawodów było łatwiejsze, niż można było się spodziewać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. obdarzyć, obdarzać [przechodni]
  She was gifted with a beautiful smile. (Ona została obdarzona pięknym uśmiechem.)
  He gifted me with love. (On obdarzył mnie miłością.)
 2. darować w prezencie, podarować w prezencie, dawać w prezencie [przechodni]
  I was surprised when he gifted me, I thought he didn't remember. (Byłem zaskoczony, kiedy on podarował mi prezent, myślałem, że nie pamiętał.)
  I gifted my friend but she didn't like it. (Dałam prezent mojej przyjaciółce, ale jej się nie podobał.)
  zobacz także: giftable
obrazek do "receive a gift" po polsku
czasownik
 1. dostać prezent
  I like receiving gifts. (Lubię dostawać prezenty.)
  This is the third gift you've received from her. (To trzeci prezent, jaki od niej dostałeś.)
  He didn't get any gifts for his birthday. (On nie dostał żadnych prezentów na urodziny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "gift"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo