"bring gifts" — Słownik kolokacji angielskich

bring gifts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wnieś dary
  1. bring czasownik + gift rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But we have come with leave, to bring a gift.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo