BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bring" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bring" po angielsku

bring *****

czasownik
Formy nieregularne: brought past tense, brought past participle
 1. przynosić, przywozić [przechodni]
  I brought you some clothes. (Przyniosłem ci trochę ubrań.)
  Could you bring me some more wine? (Czy mógłbyś przynieść mi trochę więcej wina?)
  Remember to bring plastic cups. (Pamiętaj, żeby przynieść plastikowe kubki.)
  She'll bring your book on Sunday. (Ona przyniesie ci książkę w niedzielę.)
  link synonim: get
  przeciwieństwo: take
 2. przynosić, powodować, wywoływać (np. zyski, kłopoty, uśmiech) [przechodni]
  This show brought him popularity. (Ten występ przyniósł mu popularność.)
  He brings joy to everyone. (On wszystkim przynosi radość.)
  Our new house brings us nothing but trouble. (Nasz nowy dom przynosi nam same kłopoty.)
  He is always able to bring a smile to my face. (On zawsze potrafi wywołać uśmiech na mojej twarzy.)
  This film will bring you tears, it's very sad. (Ten film wywoła u ciebie łzy, jest bardzo smutny.)
  link synonim: cause
 3. poruszać, poruszyć (w danym kierunku, np. w górę, w dół) [przechodni]
 4. sprowadzić, przyciągać (np. ludzi w określone miejsce) [przechodni]
  What brings you here? (Co cię tutaj sprowadza?)
  He brought me here, but I don't know why. (On mnie tu sprowadził, ale nie wiem czemu.)
  The new fountain is supposed to bring many tourists to our small town. (Nowa fontanna ma przyciągnąć wielu turystów do naszego małego miasteczka.)
 5. transmitować, nadawać (np. w telewizji, przez radio) [przechodni]
  We bring from 6 o'clock to the midnight. (Nadajemy od 6 do północy.)
  When do they bring my film? (Kiedy nadają mój film?)
 6. wnosić (oskarżenie), wchodzić na drogę sądową [przechodni]
 7. nakłaniać, namawiać [przechodni]
  link synonim: induce
 8. doprowadzać (do jakiegoś stanu) [przechodni]
 9. towarzyszyć, odprowadzać (np. do domu) dialekt [przechodni]
 10. przytaczać, przedstawiać, wysnuwać (np. argument) [przechodni]
 11. dawać, wynosić (np. kwota, suma) [przechodni]
 12. doprowadzać, dostarczać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. ocucić kogoś, przywrócić kogoś do przytomności [nieprzechodni]
  We used fans to bring her to. (Użyliśmy wiatraków, aby ją ocucić.)
idiom
 1. zmuszać się (do zrobienia czegoś), zbierać się (do zrobienia czegoś)

Powiązane zwroty — "bring"

phrasal verb
bring up somebody , także: bring somebody up = wychować kogoś (np. dziecko) +1 znaczenie
bring something in , także: bring in something = wprowadzać coś (nowe prawo) +2 znaczenia
bring something on , także: bring on something = wywołać coś, spowodować coś (np. chorobę) +1 znaczenie
bring somebody back , także: bring back somebody = przywrócić kogoś (na wcześniej zajmowane stanowisko)
bring forward = dać wynik, dać rezultat (np. w kalkulacji)
bring something down , także: bring down something = zmniejszać coś, obniżać coś (np. koszty, wydatki) +4 znaczenia
bring something back , bring back something = przywracać coś, wskrzeszać coś (np. jakiś przedmiot do użytku, tradycję) +3 znaczenia
bring somebody together , także: bring together somebody = gromadzić kogoś (np. badaczy, ekspertów) +1 znaczenie
bring somebody into something = wciągnąć kogoś w coś (np. w rozmowę, w kłótnię)
bring somebody onto something = przywodzić komuś coś (np. określony temat na myśl)
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo