PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"doprowadzić do czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doprowadzić do czegoś" po polsku

doprowadzić do czegoś

czasownik
 1. result *****
  • skończyć się czymś, doprowadzić do czegoś, spowodować coś
   His lies resulted in a crisis. (Jego kłamstwa doprowadziły do kryzysu.)
   This argument will result in our divorce. (Ta kłótnia skończy się naszym rozwodem.)
 2. brew *
  • uknuć, doprowadzić do czegoś (np. uknuć plan, doprowadzić do skandalu)
   They brew a plan together. (Oni knują razem plan.)
   These photos brewed a scandal. (Te zdjęcia doprowadziły do skandalu.)
 3. eventuate in something
phrasal verb
 1. result in something ***
 2. bring about something * , także: bring something about
 3. lead up to something  
 1. eventuate in something
czasownik
 1. effect *****
  • dokonywać, doprowadzać do (np. zmiany) oficjalnie [przechodni]
   This development will effect significant changes in the region. (Ten rozwój doprowadzi do znaczących zmian w regionie.)
   The strike effected the overthrow of government. (Strajk doprowadził do obalenia rządu.)
   zobacz także: perform