"doprowadzać do" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doprowadzać do" po polsku

doprowadzać do [przechodni]

czasownik
 1. effect *****
  • dokonywać, doprowadzać do (np. zmiany) oficjalnie [przechodni]
   This development will effect significant changes in the region. (Ten rozwój doprowadzi do znaczących zmian w regionie.)
   The strike effected the overthrow of government. (Strajk doprowadził do obalenia rządu.)
   zobacz także: perform
 2. excite *
 3. prompt **
  • nasuwać, doprowadzać do [przechodni]
   The newly discovered planet prompts comparisons to the Earth. (Nowoodkryta planeta nasuwa porównania do Ziemi.)