BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prompt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prompt" po angielsku

prompt **

czasownik
 1. suflerować, podpowiadać (aktorowi, wokaliście) [przechodni/nieprzechodni]
 2. sugerować, podpowiadać, podsuwać (rozmówcy) [przechodni]
  Parents usually prompt their children to say thank you. (Rodzice zazwyczaj podpowiadają swoim dzieciom, aby powiedziały dziękuję.)
 3. naciskać [nieprzechodni]
  "Can you say a little more?" she prompted. ("Możesz powiedzieć coś więcej?", naciskała.)
 4. powodować, skłaniać (do czegoś), doprowadzać (do czegoś) [przechodni]
  What prompted you to say that? (Co cię skłoniło do powiedzenia tego?)
  His affair prompted scandal in the neighbourhood. (Jego romans doprowadził do skandalu w okolicy.)
 5. wywoływać (np. uczucia), wyzwalać, wzbudzać [przechodni]
  The speech prompted angry responses. (Mowa wywołała złowrogie odpowiedzi.)
 6. nasuwać, doprowadzać do [przechodni]
  The newly discovered planet prompts comparisons to the Earth. (Nowoodkryta planeta nasuwa porównania do Ziemi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. bezzwłoczny, natychmiastowy, szybki
  She's written back already - that was a prompt reply! (Ona już odpisała - to była szybka odpowiedź!)
  This problem requires prompt action. (Ten problem wymaga natychmiastowego działania.)
 2. punktualny, dokładny, na czas, terminowy
  Try to be prompt for your appointment. (Postaraj się być punktualny na swoją wizytę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. punktualnie, dokładnie  BrE potocznie
  He showed up prompt at ten o'clock. (On pojawił się punktualnie o dziesiątej.)
  We're leaving at six o'clock prompt. (Wyjeżdżamy dokładnie o szóstej.)
  Classes start at ten o'clock prompt. (Zajęcia zaczynają się dokładnie o dziesiątej.)
rzeczownik
 1. podpowiedź (suflera)
 2. komunikat, znak zgłoszenia (w komputerze) termin techniczny
  A prompt on your screen shows that the computer is ready. (Komunikat na twoim ekranie pokazuje, że komputer jest gotowy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo