"wzbudzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzbudzać" po polsku

wzbudzać

czasownik
 1. command ***
  • wzbudzać, cieszyć się (np. uznaniem) [TRANSITIVE]
   The president should command respect. (Prezydent powinien wzbudzać szacunek.)
   Her novels command respect and satisfaction of millions of readers. (Jej powieści cieszą się szacunkiem i zadowoleniem milionów czytelników.)
 2. compel **
  • wzbudzać (np. szacunek, uwagę) [TRANSITIVE]
   Your father compels respect. (Twój ojciec wzbudza szacunek.)
 3. arouse *
 4. excite *
 5. elicit *
  • wzbudzać, wywoływać, prowokować (np. uśmiech, śmiech) [TRANSITIVE]
   Whenever performed, this song elicits difficult emotions in the singer. (Kiedykolwiek wykonywana, ta piosenka wzbudza trudne emocje w piosenkarce.)
 6. stir , ***
  • wzbudzać, wyzwalać (uczucia, wspomnienia), działać na wyobraźnię [INTRANSITIVE]
   John's declamation stirred a lot of emotion. (Deklamacja Johna wzbudziła wiele emocji.)
   This photo stirred many childhood memories. (To zdjęcie wyzwoliło wiele dziecięcych wspomnień.)
 7. ignite *
 8. activate *
 9. prompt **
 10. animate
 11. agitate
 12. reawaken
czasownik
 1. awake **
  • rozbudzić, wzbudzić (np. jakieś emocje) formal
   Her baby has awoken my maternal instinct. (Jej dziecko rozbudziło we mnie instynkt macierzyński.)
 2. pique

powered by  eTutor logo