TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"stir" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stir" po angielsku

stir , ***

obrazek do "stir" po polsku
czasownik
 1. zamieszać, mieszać, wymieszać [przechodni]
  Stir the soup from time to time. (Zamieszaj zupę od czasu do czasu.)
  Stir the cement or else it will harden. (Mieszaj cement, bo inaczej stwardnieje.)
 2. poruszać, ruszać [przechodni/nieprzechodni]
  I'm longing for a wave of love that would stir in me. (Czekam na falę miłości, która by się we mnie poruszyła.)
  The wind gently stirred the leaves. (Wiatr delikatnie poruszył liśćmi.)
 3. ruszać się (z miejsca), opuszczać (miejsce) [nieprzechodni]
  He was a shy child - he seldom stirred from his room. (On był nieśmiałym dzieckiem - rzadko opuszczał swój pokój.)
 4. pobudzać, poruszać, podniecać [przechodni]
  She is the kind of girl that can stir the emotions of a man. (Ona jest typem dziewczyny, która potrafi pobudzić emocje mężczyzny.)
  His words stirred the angry crowd. (Jego słowa poruszyły rozgniewany tłum.)
  Her speech stirred a lot of people. (Jej przemowa wzburzyła wielu ludzi.)
 5. wzbudzać, wyzwalać (uczucia, wspomnienia), działać na wyobraźnię [przechodni]
  John's declamation stirred a lot of emotion. (Deklamacja Johna wzbudziła wiele emocji.)
  This photo stirred many childhood memories. (To zdjęcie wyzwoliło wiele dziecięcych wspomnień.)
 6. mieszać, mącić, powodować problemy  BrE potocznie
  She wants to stir in our relationship! (Ona chce zamieszać w naszym związku!)
  She pretended that she wanted to help but she only wanted to stir. (Ona udawała, że chce pomóc, ale chciała tylko namącić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. podniecenie, poruszenie
  The stir gave us the opportunity to leave. (Poruszenie dało nam szansę do wyjścia.)
  There was a stir in the crowd when the actor appeared. (W tłumie nastąpiło poruszenie, kiedy pojawił się aktor.)
 2. mieszanie
  A slow stir will make the soup taste better. (Powolne mieszanie sprawi, że zupa będzie smakować lepiej.)
  A stir is boring, so he invented a machine to do it for him. (Mieszanie jest nudne, więc on wymyślił maszynę, która robi to za niego.)
 3. więzienie  AmE przestarzale
  Setting a stir in our town wasn't a good idea. (Zakładanie więzienia w naszym mieście nie było dobrym pomysłem.)
  He went to a stir for stealing a car. (Poszedł do więzienia za kradzież samochodu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

stirrer , także: stir ,

rzeczownik
 1. mieszadło, mieszadełko

podobne do "stir" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stir" po polsku

rzeczownik