TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"stir tensions" — Słownik kolokacji angielskich

stir tensions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzbudź napięcia
  1. stir czasownik + tension rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Falkland Islands stir fresh tensions as war's 30th anniversary looms 4.