TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"stir debate" — Słownik kolokacji angielskich

stir debate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszaj debatę
  1. stir czasownik + debate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It also stirred debate about just how the photograph was made.