BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"take in the debate" — Słownik kolokacji angielskich

take in the debate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij debatę
  1. take czasownik + debate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They want to take part in a real public debate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo