"begin debate" — Słownik kolokacji angielskich

begin debate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapoczątkuj debatę
  1. begin czasownik + debate rzeczownik
    Silna kolokacja

    The vote to begin debate in the Senate was a comfortable 76 to 19; 60 votes are required.

powered by  eTutor logo