TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"stir memories" — Słownik kolokacji angielskich

stir memories kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywołaj wspomnienia
  1. stir czasownik + memory rzeczownik
    Silna kolokacja

    For the president-elect, the visit to the White House today stirred memories.