Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"tension" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tension" po angielsku

tension ***

rzeczownik
 1. napięcie (napięta atmosfera) [niepoliczalny]
  the state of being worried, nervous and not relaxed
  Someone told a joke and broke the tension. (Ktoś opowiedział dowcip i rozładował napięcie.)
  I couldn't stand the tension, I wanted to scream. (Nie mogłem znieść napięcia, chciałem krzyczeć.)
  This nation experiences some racial tensions. (Ten naród doświadcza napięć na tle rasowym.)
  link synonim: friction
 2. napięcie (napięte stosunki, np. między krajami) [niepoliczalny]
  There is a tension between Russia and the United States. (Rosja i Stany Zjednoczone mają napięte stosunki.)
  I sense some tension between you. (Wyczuwam napięcie pomiędzy wami.)
 3. różnica potrzeb (np. między klientami a firmami) [policzalny lub niepoliczalny]
  We couldn't cooperate because of the tension between our company and the client. (Nie mogliśmy współpracować z powodu różnicy potrzeb pomiędzy naszą firmą a klientem.)
  We argue so often because the tension in our relationship is too big. (Tak często się kłócimy, bo różnica potrzeb w naszym związku jest za duża.)
 4. naprężenie, napięcie (np. liny, mięśnia) [niepoliczalny]
  What is the maximum tension of the rope? (Jakie jest maksymalne naprężenie tej liny?)
  The doctor checked the muscle tension in my thigh. (Lekarz sprawdził napięcie mięśnia w moim udzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: tensioned past tense, tensioned past participle
 1. napinać
  link synonim: tighten

Powiązane zwroty — "tension"

rzeczownik
czasownik
inne
kolokacje