KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"napięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napięcie" po polsku

napięcie

rzeczownik
 1. pressure , ****
 2. stress ****
  • stres, napięcie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Yoga is excellent for relieving stress. (Joga jest świetna na łagodzenie stresu.)
   She was in so much stress that she didn't even eat her breakfast. (Ona była w takim napięciu, że nawet nie zjadła swojego śniadania.)
 3. tension ***
  • napięcie (napięta atmosfera) [UNCOUNTABLE]
   the state of being worried, nervous and not relaxed
   Someone told a joke and broke the tension. (Ktoś opowiedział dowcip i rozładował napięcie.)
   I couldn't stand the tension, I wanted to scream. (Nie mogłem znieść napięcia, chciałem krzyczeć.)
   This nation experiences some racial tensions. (Ten naród doświadcza napięć na tle rasowym.)
   link synonim: friction
  • napięcie (napięte stosunki, np. między krajami) [UNCOUNTABLE]
   There is a tension between Russia and the United States. (Rosja i Stany Zjednoczone mają napięte stosunki.)
   I sense some tension between you. (Wyczuwam napięcie pomiędzy wami.)
  • naprężenie, napięcie (np. liny, mięśnia) [UNCOUNTABLE]
   What is the maximum tension of the rope? (Jakie jest maksymalne naprężenie tej liny?)
   The doctor checked the muscle tension in my thigh. (Lekarz sprawdził napięcie mięśnia w moim udzie.)
 4. strain ***
  • napięcie (np. emocjonalne), stres [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   This job is a big strain for me. (Ta praca to dla mnie duży stres.)
   A long-running strain can be harmful to your mental health. (Długotrwałe napięcie może być szkodliwe dla twojego zdrowia psychicznego.)
  • naprężenie (np. liny), napięcie (np. mięśni) [UNCOUNTABLE]
   The rope broke because of the strain. (Lina pękła z powodu naprężenia.)
   I feel a horrible pain because of a muscle strain. (Czuję okropny ból z powodu napięcia mięśni.)
 5. friction *
  • tarcia, napięcie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   There is strong friction here in the relationship between the European and national levels. (Istnieją tutaj silne tarcia w relacjach między szczeblem europejskim a szczeblami krajowymi.)
   link synonim: tension
 6. voltage   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The idea is to transmit the electricity to Europe via high voltage direct current lines from the deserts. (Pomysł polega na przesyłaniu energii elektrycznej z pustyń do Europy poprzez linie wysokiego napięcia prądu stałego.)
 7. suspense
 8. tensity
 9. tautness
 10. hecticness
 11. tenseness
  • napięcie (emocjonalne)
czasownik
 1. tighten **
  • napinać (np. sznurek), naprężać (np. mięśnie), zaciskać (np. usta) [TRANSITIVE]
   He tightened his muscles to impress her. (On naprężył swoje mięśnie by jej zaimponować.)
   She tightened her lips in anger. (Ona zacisnęła usta w złości.)
   link synonim: tension
 2. tension ***  
  link synonim: tighten
 3. tense ** , tense up
  • napinać, naprężać
   We tensed the rope too much and it broke. (Naprężyliśmy linę za bardzo i zerwała się.)
 4. flex *
 5. string ***
  • napinać, naciągać
   If you want to shoot with a bow, the bowstring has to be strung. (Jeśli chcesz strzelać z łuku, cięciwa musi być naciągnięta.)
   He strung the rope to check if it is strong enough. (On naciągnął linę, aby sprawdzić czy jest wystarczająco mocna.)
 6. strain ***
  • naciągać (linę), napinać (mięśnie) [TRANSITIVE]
   He strained his muscles to show off. (On napiął swoje mięśnie by się popisać.)
   Strain all of your muscles and lift the stone. (Napnij wszystkie swoje mięśnie i podnieś ten kamień.)
 7. stretch ***
  • napinać, nadwerężać informal [TRANSITIVE]
   I stretched my back carrying those groceries yesterday. (Nadwyrężyłem plecy nosząc tamte wszystkie zakupy wczoraj.)
   I stretched my left hand. (Nadwyrężyłam lewą rękę.)
   I have been stretching my neck the whole day. (Cały dzień napinałam szyję.)
 8. tauten
phrasal verb
 1. stretch tight

powered by  eTutor logo