ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"napięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napięcie" po polsku — Słownik angielsko-polski

napięcie

rzeczownik
 1. pressure ****
  • nacisk, napięcie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The pressure of the press pumps air into the bowl. (Nacisk tłoku pompuje powietrze do miski.)
   You can change the shape of the material under pressure. (Pod wpływem nacisku możesz zmienić kształt tego materiału.)
 2. stress ****
  • stres, napięcie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Yoga is excellent for relieving stress. (Joga jest świetna na łagodzenie stresu.)
   She was in so much stress that she didn't even eat her breakfast. (Ona była w takim napięciu, że nawet nie zjadła swojego śniadania.)
 3. tension ***
  • napięcie (napięta atmosfera) [UNCOUNTABLE]
   the state of being worried, nervous and not relaxed
   Someone told a joke and broke the tension. (Ktoś opowiedział dowcip i rozładował napięcie.)
   I couldn't stand the tension, I wanted to scream. (Nie mogłem znieść napięcia, chciałem krzyczeć.)
   This nation experiences some racial tensions. (Ten naród doświadcza napięć na tle rasowym.)
   link synonim: friction
  • napięcie (napięte stosunki, np. między krajami) [UNCOUNTABLE]
   There is a tension between Russia and the United States. (Rosja i Stany Zjednoczone mają napięte stosunki.)
   I sense some tension between you. (Wyczuwam napięcie pomiędzy wami.)
  • naprężenie, napięcie (np. liny, mięśnia) [UNCOUNTABLE]
   What is the maximum tension of the rope? (Jakie jest maksymalne naprężenie tej liny?)
   The doctor checked the muscle tension in my thigh. (Lekarz sprawdził napięcie mięśnia w moim udzie.)
 4. strain ***
  • napięcie (np. emocjonalne), stres [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   This job is a big strain for me. (Ta praca to dla mnie duży stres.)
   A long-running strain can be harmful to your mental health. (Długotrwałe napięcie może być szkodliwe dla twojego zdrowia psychicznego.)
  • naprężenie (np. liny), napięcie (np. mięśni) [UNCOUNTABLE]
   The rope broke because of the strain. (Lina pękła z powodu naprężenia.)
   I feel a horrible pain because of a muscle strain. (Czuję okropny ból z powodu napięcia mięśni.)
 5. friction *
  • tarcia, napięcie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   There is strong friction here in the relationship between the European and national levels. (Istnieją tutaj silne tarcia w relacjach między szczeblem europejskim a szczeblami krajowymi.)
   link synonim: tension
 6. voltage   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The idea is to transmit the electricity to Europe via high voltage direct current lines from the deserts. (Pomysł polega na przesyłaniu energii elektrycznej z pustyń do Europy poprzez linie wysokiego napięcia prądu stałego.)
 7. suspense
 8. tensity
 9. tautness
 10. hecticness
 11. tenseness
  • napięcie (emocjonalne)
czasownik
 1. tighten **
  • napinać (np. sznurek), naprężać (np. mięśnie), zaciskać (np. usta) [TRANSITIVE]
   He tightened his muscles to impress her. (On naprężył swoje mięśnie by jej zaimponować.)
   She tightened her lips in anger. (Ona zacisnęła usta w złości.)
   link synonim: tension
 2. tension ***  
  link synonim: tighten
 3. tense ** , tense up
  • napinać, naprężać
   We tensed the rope too much and it broke. (Naprężyliśmy linę za bardzo i zerwała się.)
 4. flex *
 5. string ***
  • napinać, naciągać
   If you want to shoot with a bow, the bowstring has to be strung. (Jeśli chcesz strzelać z łuku, cięciwa musi być naciągnięta.)
   He strung the rope to check if it is strong enough. (On naciągnął linę, aby sprawdzić czy jest wystarczająco mocna.)
 6. strain ***
  • naciągać (linę), napinać (mięśnie) [TRANSITIVE]
   He strained his muscles to show off. (On napiął swoje mięśnie by się popisać.)
   Strain all of your muscles and lift the stone. (Napnij wszystkie swoje mięśnie i podnieś ten kamień.)
 7. stretch ***
  • napinać, nadwerężać informal [TRANSITIVE]
   I stretched my back carrying those groceries yesterday. (Nadwyrężyłem plecy nosząc tamte wszystkie zakupy wczoraj.)
   I stretched my left hand. (Nadwyrężyłam lewą rękę.)
   I have been stretching my neck the whole day. (Cały dzień napinałam szyję.)
 8. tauten
phrasal verb
 1. stretch tight