"namacalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "namacalny" po polsku

namacalny

przymiotnik
 1. substantial ***
  • rzeczywisty (np. świat), namacalny, istniejący, substancjalny
   Is the substantial world real? (Czy namacalny świat jest prawdziwy?)
   Is there a substantial evidence that God exists? (Czy istnieje namacalny dowód na to, że Bóg istnieje?)
 2. palpable
 3. tangible *
  • rzeczywisty (o korzyściach), materialny (o posiadłości), namacalny (o dowodzie)
   concrete, that can be valued and touched
 4. tactile
 5. touchable
 6. tactual  
 7. sensate   formal

Powiązane zwroty — "namacalny"

rzeczownik
przysłówek
namacalnie = palpably +4 znaczenia
Zobacz także: namacalność

powered by  eTutor logo