"bias" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bias" po angielsku

bias **

rzeczownik
 1. stronniczość, uprzedzenie, tendencyjność, nastawienie [niepoliczalny]
  I stopped reading this newspaper because it showed political bias. (Przestałem czytać tę gazetę, ponieważ przejawiała stronniczość polityczną.)
  His political bias is visible in all his articles. (Jego polityczne uprzedzenia są widoczne we wszystkich jego artykułach.)
  We need to work on the bias towards the changes we want to introduce. (Musimy popracować nad nastawieniem do zmian, które chcemy wprowadzić.)
 2. zainteresowanie, talent, zamiłowanie, inklinacja [tylko liczba pojedyncza]
  My son has a musical bias. (Mój syn ma zamiłowanie do muzyki.)
 3. skos, ukos
  I sewed on the beads on the bias. (Przyszyłem koraliki na ukos.)
 4. obciążenie, błąd obciążony, odchylenie termin techniczny
 5. przesunięcie punktu pracy termin techniczny
 6. napięcie wstępne termin techniczny

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uprzedzać, nastawiać (kogoś), wpływać [przechodni]
  We can't bias the judge in favour of us. (Nie możemy nastawić sędziego przychylnie do nas.)
  Environmental factors could have biased the results. (Czynniki środowiskowe mogły wpłynąć na wyniki.)
 2. polaryzować [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo