Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"talent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "talent" po angielsku

talent ***

rzeczownik
 1. talent [policzalny lub niepoliczalny]
  Hard work can often make up for the lack of talent. (Ciężką pracą można często nadrobić brak talentu.)
  He has a talent for singing. (On ma talent do śpiewania.)
  link synonimy: gift, ability, facility, bent
  zobacz także: skill
 2. utalentowana osoba [niepoliczalny]
  My daughter is a talent, she'll be famous someday! (Moja córka jest utalentowaną osobą, pewnego dnia będzie sławna!)
  She speaks five foreign languages fluently. She's a real talent. (Ona mówi biegle w pięciu językach obcych. Ona jest naprawdę utalentowaną osobą.)
 3. osoba atrakcyjna  BrE potocznie [niepoliczalny]
  Your sister is a talent, isn't she a model? (Twoja siostra jest atrakcyjną osobą, czy nie jest modelką?)
  I heard your girlfriend is a talent - can I see a photo of her? (Słyszałem, że twoja dziewczyna jest atrakcyjną osobą - mogę zobaczyć jej zdjęcie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"talent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "talent" po polsku

talent

obrazek do "genius" po polsku
rzeczownik
 1. gift ***
  • talent, dar (wrodzona umiejętność) [policzalny]
   She has a gift for dancing. (Ona ma talent do tańca.)
   John discovered his gift at the age of 12. (John odkrył swój talent w wieku 12 lat.)
   What is her gift? (Jaki ona ma talent?)
   He has a gift for convincing people. (On ma dar do przekonywania ludzi.)
   link synonim: talent
 2. genius **
  • geniusz, talent [policzalny]
   She has a real genius for making money. (Ona ma prawdziwy talent do zarabiania pieniędzy.)
   Not everyone can appreciate his genius. (Nie każdy umie docenić jego geniusz.)
   Our kid just might be a genius! (Nasz dzieciak może być geniuszem!)
   link synonim: ingine
 3. talent ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  Hard work can often make up for the lack of talent. (Ciężką pracą można często nadrobić brak talentu.)
  He has a talent for singing. (On ma talent do śpiewania.)
  link synonimy: gift, ability, facility, bent
  zobacz także: skill
 4. abilities **
  • uzdolnienie, zdolności, talent
   There is a particular focus on the children's aptitudes and abilities. (Szczególny nacisk położono na uzdolnienia i umiejętności uczniów.)
 5. ability ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  You'll go far in life with your ability. (Daleko zajdziesz w życiu z takim talentem.)
  link synonim: talent
 6. facility ***
 7. faculty ***
  • talent, dar (szczególna cecha posiadana przez kogoś) oficjalnie [policzalny]
   She has a faculty of painting. (Ona ma dar malarstwa.)
   You have a faculty of singing. Don't waste it. (Masz dar śpiewu. Nie zmarnuj go.)
 8. knack
  • talent, dryg (do robienia czegoś) potocznie
   She has a knack for putting people into federal prison. (Ona ma talent do pakowania ludzi do federalnego więzienia.)
   He had no knack for football but he kept playing. (On nie miał drygu do piłki nożnej, ale grał mimo to.)
   We all know I have a knack for convincing people. (Wszyscy wiemy że mam talent do przekonywania ludzi.)
   Some call it a knack, but it's just hard work and practice. (Niektórzy nazywają to drygiem, ale to tylko ciężka praca i trening.)
 9. bias **
 10. bent
 11. metier
 12. long suit

Powiązane zwroty — "talent"

czasownik
rozwijać (np. talent) = flower
świadczyć (np. inteligencję, talent) = evince
tłumić (np. talent) = stultify
rozkwitać (np. talent, miłość) = burgeon , także: bourgeon
być wyposażonym w coś (np. w umiejętności, talent) = endow , także: indow
przymiotnik
muzykalny (mający talent do muzyki) = musical
utalentowany = gifted +2 znaczenia
wrodzony (np. talent, umiejętność) = native +2 znaczenia
ukryty (np. talent) = stealthy
niezaprzeczalny (np. talent) = undoubted
dany przez Boga (np. talent) = God-given
phrasal verb
rzeczownik
inne