"get talent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get talent" po angielsku

rzeczownik
 1. talent [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Hard work can often make up for the lack of talent. (Ciężką pracą można często nadrobić brak talentu.)
  He has a talent for singing. (On ma talent do śpiewania.)
  link synonimy: gift, ability, facility, bent
  zobacz także: skill
 2. utalentowana osoba [UNCOUNTABLE]
  My daughter is a talent, she'll be famous someday! (Moja córka jest utalentowaną osobą, pewnego dnia będzie sławna!)
  She speaks five foreign languages fluently. She's a real talent. (Ona mówi biegle w pięciu językach obcych. Ona jest naprawdę utalentowaną osobą.)
 3. osoba atrakcyjna British English informal [UNCOUNTABLE]
  Your sister is a talent, isn't she a model? (Twoja siostra jest atrakcyjną osobą, czy nie jest modelką?)
  I heard your girlfriend is a talent - can I see a photo of her? (Słyszałem, że twoja dziewczyna jest atrakcyjną osobą - mogę zobaczyć jej zdjęcie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get talent" — Słownik kolokacji angielskich

get talent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć talent
 1. get czasownik + talent rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  And he's got enough talent that he can make things happen.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo