"find talent" — Słownik kolokacji angielskich

find talent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź talent
  1. find czasownik + talent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The music industry also uses these charts to find new talent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo