"show talent" — Słownik kolokacji angielskich

show talent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talent widowiska
  1. show czasownik + talent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Early in his career, he showed a talent for staff work.

    Podobne kolokacje:

podobne do "show talent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "show talent" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo