"show respect" — Słownik kolokacji angielskich

show respect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szacunek widowiska
  1. show czasownik + respect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You would do well to show more respect in the future.

podobne do "show respect" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "show respect" po angielsku

inne