"deserve respect" — Słownik kolokacji angielskich

deserve respect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasługuj na szacunek
  1. deserve czasownik + respect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The further away we go, the more they deserve respect.