"gain respect" — Słownik kolokacji angielskich

gain respect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szacunek przyrostu
  1. gain czasownik + respect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However as time went on, the film gained more respect in its home country.