"gain" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gain" po angielsku

gain ****

czasownik
 1. osiągać, zdobywać [przechodni]
  A teacher must gain the trust of both his students and their parents. (Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców.)
  I gained the necessary passwords. (Zdobyłem niezbędne hasła.)
  If you don't gain 500 points, you won't be able to get to the next level. (Jeżeli nie zdobędziesz 500 punktów, nie będziesz w stanie przejść do następnego poziomu.)
 2. zyskiwać, stopniowo zdobywać [przechodni/nieprzechodni]
  I would like my son to gain more interpersonal skills. He's so timid. (Chciałabym, żeby mój syn zdobył więcej umiejętności interpersonalnych. Jest taki nieśmiały.)
  He is gaining new skills. (On stopniowo zdobywa nowe umiejętności.)
 3. wzrastać, zyskiwać (np. na wadze, prędkości, wartości) [przechodni]
  Poland is gaining importance as a meat exporter. (Polska zyskuje na znaczeniu jako eksporter mięsa.)
  I have gained respect after I got promoted. (Zyskałem szacunek po tym, jak dostałem awans.)
 4. przybyć, dotrzeć (po wielu trudach) termin literacki [przechodni]
  We gained home. (Przybyliśmy do domu.)
  He gained the hotel after a long journey. (Dotarł do hotelu po długiej podróży.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. korzyść, zysk [policzalny lub niepoliczalny]
  Your loss is my gain. (Twoja strata jest moim zyskiem.)
  What is my gain in it? (Jaka jest w tym moja korzyść?)
 2. zysk (finansowy) [niepoliczalny]
  Is the gain worth that effort? (Czy zysk jest warty tego wysiłku?)
  I'm really happy about your gain. (Naprawdę cieszę się z twojego zysku.)
 3. wzmocnienie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "gain"

rzeczownik
inne
idiom
inne
czasownik
phrasal verb
gain on something = doganiać coś, zbliżać się do czegoś (np. podczas wyścigu lub ucieczki)
gain on somebody = doganiać kogoś, zbliżać się do kogoś (np. pod względem umiejętności, popularności)
przysłówek
przymiotnik
gainly = odpowiedni, pasujący +1 znaczenie
kolokacje

powered by  eTutor logo