BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"gain recognition" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gain recognition" po angielsku

"gain recognition" — Słownik kolokacji angielskich

gain recognition kolokacja
  1. gain czasownik + recognition rzeczownik = zdobyć uznanie
    Bardzo silna kolokacja

    At first, he did not gain enough recognition for his works to be able to support himself.

powered by  eTutor logo