BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"win acclaim" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "win acclaim" po angielsku

"win acclaim" — Słownik kolokacji angielskich

win acclaim kolokacja
  1. win czasownik + acclaim rzeczownik = zdobyć uznanie
    Bardzo silna kolokacja

    The film won critical acclaim and was a commercial success as well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo