ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dotrzeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dotrzeć" po polsku

dotrzeć

czasownik
 1. gain ****
 2. appear , *****
  • pojawiać się, dotrzeć potocznie [nieprzechodni]
   Look who's finally decided to appear. (Spójrzcie, kto się w końcu zdecydował pojawić.)
   I'm getting worried, it's already 11 o'clock and she still hasn't appeared. (Zaczynam się martwić, jest już 11 a ona nadal się nie pojawiła.)
 3. hit *****
  • dotrzeć (do jakiegoś miejsca) potocznie [przechodni]
   We've hit London yesterday. (Dotarliśmy do Londynu wczoraj.)
phrasal verb
 1. roll into
 2. get round
 3. pitch up
idiom
 1. filter down
  • dotrzeć (do niższego poziomu, szczebla np. informacja, zasoby)
czasownik
 1. access ****
  • dostawać się, docierać, zdobywać dostęp, uzyskiwać dostęp (do czegoś, najczęściej w Internecie lub bazie danych) [przechodni]
   You need a password to access this database. (Potrzebujesz hasła, żeby dostać się do tej bazy danych.)
   My computer shows an error message every time I try to access the file. (Mój komputer pokazuje informację o błędzie za każdym razem, kiedy próbuję się dostać do tego pliku.)
 2. arrive ****
  • przychodzić, docierać, zostawać dostarczonym (np. o przesyłce) [nieprzechodni]
   The letter arrived five days later than it was expected. (List dotarł pięć dni później, niż się spodziewano.)
   I can't wait for my parcel from Japan to arrive. (Nie mogę się doczekać aż moja paczka z Japonii dotrze.)
   link synonim: come
 3. reach *****
  • dojechać, docierać [przechodni]
   After two days, we have finally reached our destination. (Po dwóch dniach, w końcu dotarliśmy do naszego celu.)
   We managed to reach the mountain top. (Udało nam się dotrzeć na szczyt góry.)
 4. penetrate *   [przechodni]
 5. get *****
  • przybywać, docierać (do jakiegoś miejsca) [nieprzechodni]
   They got to New York at 10 o'clock. (Oni dotarli do Nowego Yorku o 10.)
   Tom will get here by 9 pm. (Tom przybędzie tu przed 9 wieczorem.)
   The train got really late today. (Pociąg przybył dzisiaj naprawdę późno.)
phrasal verb
 1. filter in , także: filter through

Powiązane zwroty — "dotrzeć"

rzeczownik
ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć) = path
drogowskaz (tablica z informacją jak dotrzeć do jakiegoś miejsca) = guideboard
dotarcie = gaining +2 znaczenia
virga (opad deszczu lub śniegu, który wyparowuje zanim zdąży dotrzeć do powierzchni Ziemi) = virga
czasownik
idiom
phrasal verb
inne

"dotrzeć" — Słownik kolokacji angielskich

roll into kolokacja
 1. roll czasownik + into przyimek = nadjechać, dotrzeć, wtoczyć się
  Bardzo silna kolokacja

  You've got the future and the past all rolled into one.

  Podobne kolokacje:
pitch up kolokacja
 1. pitch czasownik + up particle = przyjechać, dotrzeć
  Zwykła kolokacja

  Pitching up on the sand, they often take all their clothes off for good measure.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo