"przenikać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przenikać" po polsku

przenikać

czasownik
 1. permeate
 2. penetrate *
 3. pierce **
  • przeszywać, przenikać literary
   The fear pierced my whole body. (Strach przeniknął moje całe ciało.)
   A winter chill pierced me when I left the house. (Kiedy wyszedłem z domu, przeszył mnie zimowy chłód.)
 4. plumb
 5. pervade
 6. percolate
 7. interpenetrate  
 8. interfuse
phrasal verb
 1. filter in , także: filter through
 2. fade over  
czasownik
 1. inform ***
  • natchnąć, przeniknąć formal [TRANSITIVE]
   He believes that God informed him to write that book. (On wierzy, że Bóg natchnął go do napisania tej książki.)
   I was informed by you, so I wrote this poem. (Zostałam przez ciebie natchniona, więc napisałam ten wiersz.)

Powiązane zwroty — "przenikać"

przymiotnik
phrasal verb
rzeczownik
przenikanie = infiltration +8 znaczeń
przysłówek
przenikliwie = bitterly +9 znaczeń
czasownik

"przenikać" — Słownik kolokacji angielskich

fade over kolokacja
 1. fade czasownik + over przyimek = przenikać
  Silna kolokacja

  Whatever was between them had not faded over the years.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo