TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"przenikać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przenikać" po polsku

przenikać

czasownik
 1. permeate
 2. inform ***
 3. penetrate *
 4. pierce **
  • przeszywać, przenikać termin literacki
   The fear pierced my whole body. (Strach przeniknął moje całe ciało.)
   A winter chill pierced me when I left the house. (Kiedy wyszedłem z domu, przeszył mnie zimowy chłód.)
 5. plumb
 6. pervade
 7. percolate
 8. interpenetrate  
 9. interfuse
phrasal verb
 1. filter in , także: filter through
 2. fade over  

Powiązane zwroty — "przenikać"

przymiotnik
phrasal verb
rzeczownik
przenikanie = infiltration +8 znaczeń
przysłówek
przenikliwie = bitterly +9 znaczeń
czasownik

"przenikać" — Słownik kolokacji angielskich

fade over kolokacja
 1. fade czasownik + over przyimek = przenikać
  Silna kolokacja

  Whatever was between them had not faded over the years.

  Podobne kolokacje: