"przenikliwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przenikliwy" po polsku

przenikliwy

przymiotnik
 1. acute *
  • przenikliwy, przeszywający (ból)
   I felt acute pain in my knee. (Poczułem przeszywający ból w kolanie.)
   She suffers from acute back pain. (Ona cierpi na przenikliwy ból pleców.)
   link synonim: stabbing
   przeciwieństwo: dull
  • bystry, przenikliwy, wnikliwy
   link synonim: piercing
   zobacz także: ready
 2. profound **
  • przenikliwy, głęboki (o uczuciu)
   She felt profound sadness. (Ona poczuła głęboki smutek.)
   He gave her a proof of his profound love. (Dał jej dowód swojej głębokiej miłości.)
 3. shrill
  • piskliwy (głos), przeszywający (dźwięk), przenikliwy (odgłos)
   Despite their small size, crickets make very shrill noises. (Pomimo swoich małych rozmiarów, świerszcze wydają bardzo przenikliwe odgłosy.)
   Her shrill voice annoys me. (Jej piskliwy głos mnie irytuje.)
   His laugh is so shrill that I can't listen to him. (Jego śmiech jest tak piskliwy, że nie mogę go słuchać.)
 4. bitter **
  • przenikliwy, przejmujący, nieprzyjemny (np. wiatr, chłód)
   Take your coat, the wind is very cold and bitter today. (Weź płaszcz, wiatr jest dziś bardzo zimny i nieprzyjemny.)
   I'm scared of the bitter cold in her voice. (Boję się przejmującego chłodu w jej głosie.)
 5. astute
  • bystry, przenikliwy (w radzeniu sobie z ludźmi, problemami)
   He's always been a very astute politician. (On od zawsze był bardzo bystrym politykiem.)
   She gave an astute response to my question. (Ona udzieliła bystrej odpowiedzi na moje pytanie.)
 6. keen *
  • ostry, bystry, błyskotliwy, cięty, przenikliwy (np. ostrze, umysł, powietrze)
   Those riddles were no match for his keen mind. (Te zagadki nie były wyzwaniem dla jego przenikliwego umysłu.)
   I haven't seen such a keen blade before. (Nigdy wcześniej nie widziałem tak ostrego ostrza.)
 7. biting
 8. strident
 9. high-pitched
 10. cutting *
  • przenikliwy, przejmujący (np. ból, wiatr)
   A cutting wind was blowing outside. (Przenikliwy wiatr wiał na zewnątrz.)
 11. shrewd
  • przenikliwy (o spojrzeniu)
 12. penetrating
  • przenikliwy (np. chłód, dźwięk)
   link synonim: sharp
 13. piercing
 14. incisive
 15. sharp ***
  • ostry, przenikliwy (np. dźwięk)
   I heard a sharp sound and I ran in its direction. (Usłyszałem przenikliwy dźwięk i pobiegłem w jego stronę.)
   A sharp sound rang in my head. (Przenikliwy dźwięk dzwonił w mojej głowie.)
   The dog raised his ears when he heard a strange sharp sound. (Pies podniósł uszy, kiedy usłyszał dziwny przenikliwy dźwięk.)
   link synonim: penetrating
 16. sharp pain
 17. beady
 18. clear-sighted  
 19. argute  
 20. long-headed , także: longheaded
 21. penetrant
 22. jangling
 23. nipping
 24. acuminous
 25. perspicacious
 26. penetrative
  • przenikliwy, wnikliwy (np. spojrzenie, ogląd)
 27. pipy

Powiązane zwroty — "przenikliwy"

czasownik
phrasal verb
przenikać = filter in , także: filter through +1 znaczenie
rzeczownik
przysłówek
przenikliwie = bitterly +9 znaczeń
przymiotnik