"dull" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dull" po angielsku

dull **

przymiotnik
 1. nieciekawy, nudny, monotonny
  His life had been dull and lonely before he met her. (Jego życie było nieciekawe i samotne, zanim ją poznał.)
  It's a dull season. (To jest nudny sezon.)
  I like my friend, although she can be a little dull sometimes. (Lubię moją koleżankę, chociaż ona jest czasem trochę nudna.)
  The journey was so dull. I'm happy to be home. (Podróż była tak monotonna. Cieszę się, że jestem w domu.)
  Their dull music made me sleepy. (Ich monotonna muzyka sprawiła, że byłem śpiący.)
  I watched a dull movie. (Obejrzałem nieciekawy film.)
  link synonim: boring
  przeciwieństwo: interesting
 2. nijaki, matowy (np. kolor)
  You chose a dull colour. I don't like it. (Wybrałeś matowy kolor. Nie podoba mi się.)
  The color of the walls is dull, we should paint it red. (Kolor ścian jest nijaki, powinniśmy przemalować go na czerwono.)
  przeciwieństwo: sharp
 3. pochmurny (o pogodzie)
  The day was so dull that I was in a terrible mood. (Dzień był tak pochmurny, że byłem w strasznym humorze.)
  The weather is dull, I think it is going to rain. (Pogoda jest pochmurna, myślę, że będzie padać.)
 4. tępy, ćmiący (np. ból)
  A dull pain in my temple kept irritating me all day. (Ćmiący ból w skroni drażnił mnie cały dzień.)
  The pain was dull but I could focus. (Ból był tępy, ale mogłem się skupić.)
  przeciwieństwo: acute
 5. głuchy, stłumiony
  The sound was dull. I wasn't sure what I heard. (Dźwięk był głuchy. Nie byłem pewny, co słyszałem.)
  The explosion was dull because it took place underground. (Eksplozja była stłumiona, bo miała miejsce pod ziemią.)
 6. tępy (nienaostrzony)
  All of my knives are dull. (Wszystkie moje noże są tępe.)
  I wasn't hurt because the blade was dull. (Nie byłem zraniony, bo ostrze było tępe.)
  link synonim: blunt
 7. tępy, głupi przestarzale
  Henry is a very dull boy. (Henry jest bardzo tępym chłopcem.)
  Are you dull? You can't do it. (Głupi jesteś? Nie możesz tego zrobić.)
  link synonim: stupid
 8. w zastoju (np. rynek finansowy)
  Our financial market is dull. (Nasz rynek finansowy jest w zastoju.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uśmierzyć (np. ból) [przechodni/nieprzechodni]
  This pill will dull your pain. (Ta tabletka uśmierzy twój ból.)
  Her love dulled his pain. (Jej miłość uśmierzyła jego ból.)
 2. spłowieć, stępić, tłumić (np. kolor, dźwięk) [przechodni/nieprzechodni]
  The colour of the walls dulled over time. (Kolor ścian spłowiał z czasem.)
  You dulled the blade so now sharpen it. (Stępiłeś ostrze, to teraz je naostrz.)
  Thick walls dull sounds. (Grube ściany tłumią dźwięki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo