"tłumić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tłumić" po polsku

tłumić

czasownik
 1. dull **
  • spłowieć, stępić, tłumić (np. kolor, dźwięk) [przechodni/nieprzechodni]
   The colour of the walls dulled over time. (Kolor ścian spłowiał z czasem.)
   You dulled the blade so now sharpen it. (Stępiłeś ostrze, to teraz je naostrz.)
   Thick walls dull sounds. (Grube ściany tłumią dźwięki.)
 2. check *****
  • opanowywać, zatrzymywać, tłumić (np. powstanie, bunt) [przechodni]
   The police checked the uprising. (Policja stłumiła powstanie.)
   The president didn't know how to check the strike. (Prezydent nie wiedział jak stłumić strajk.)
   link synonim: control
 3. suppress *
 4. throttle
  • tłumić (rozwój), dławić (postęp) [przechodni]
   We have to make sure this change will not throttle our development. (Musimy się upewnić, że ta zmiana nie stłumi naszego rozwoju.)
 5. extinguish
  • gasić (np. ogień), tłumić (np. uczucie)
   It took them over an hour to extinguish the fire. (Ugaszenie pożaru zajęło im ponad godzinę.)
   link synonim: put out the fire
 6. curtail
 7. strangle
  • tłumić (np. protest), hamować (np. rozwój)
 8. muffle
 9. smother
  • zdławić (ogień), tłumić (płomienie)
  • tłumić (np. śmiech), tłumić (niezadowolenie, emocje)
 10. dampen
 11. stifle *
 12. depress
 13. quell
 14. repress
  • tłumić (np. emocje, odgłosy)
   zobacz także: squash
 15. mute
 16. pacify
  • zaprowadzać pokój, tłumić, pacyfikować (np. zamieszki, buntowników)
   Soldiers were sent to pacify the rioters. (Żołnierze zostali wysłani, aby stłumić zamieszki.)
 17. squelch
 18. deaden
 19. subdue
 20. stultify
phrasal verb
 1. snuff out
  • tłumić (np. rozruchy), zdławić (np. powstanie)
   The army snuffed out the uprising. (Armia zdławiła powstanie.)
   The police have to snuff out the disorder. (Polica musi stłumić rozruchy.)
 2. choke back
 3. shut something out
phrasal verb
 1. fight something down
  • ukrywać coś, zwalczać coś, tłumić coś
   You have to fight your emotions down and stay calm. (Musisz stłumić swoje emocje i pozostać spokojnym.)
   He's trying to fight down his sadness but it doesn't work. (On próbuje ukrywać swój smutek, ale to nie działa.)
 2. bottle something up , bottle up something
  • dusić coś w sobie, tłumić coś, taić coś (np. żal, złość, smutek)
   You can't bottle the anger up. (Nie możesz dusić w sobie złości.)
   I couldn't bottle my sorrow up any longer. (Nie mogłem dłużej dusić w sobie żalu.)
   My therapist told me not to bottle up my emotions. (Mój terapeuta powiedział mi, abym nie tłumił moich emocji.)
czasownik
 1. burke *
 2. snuff , snuff out
 3. bite back
  • powstrzymać się (od powiedzenia czegoś), stłumić (np. westchnięcie, śmiech)
   Mike bit back laughter when he saw our Halloween costumes. (Mike stłumił śmiech, gdy zobaczył nasze stroje na Halloween.)
   I wanted to cry, but I bit back my tears. (Chciało mi się płakać, ale powstrzymałam łzy.)
 4. quench

Powiązane zwroty — "tłumić"

czasownik
rzeczownik
tłumienie = suppression +11 znaczeń
tłumik = silencer +8 znaczeń
idiom
Zobacz także: tłumić emocjestłumienie

"tłumić" — Słownik kolokacji angielskich

choke back kolokacja
 1. choke czasownik + back particle = tłumić, dławić, zduszać w sobie (np. płacz)
  Bardzo silna kolokacja

  She moved against him and this time had to choke back a cry.

  Podobne kolokacje: